Czy wiek kredytobiorcy ma znaczenie w przypadku kredytu hipotecznego

Na pozytywną odpowiedź banku w sprawie wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego wpływa szereg czynników. Jednym z ważniejszych czynników uwzględnianych przez banki jest wiek wnioskodawcy. W przypadku kredytów hipotecznych wiek wnioskodawcy odgrywa dla banku tak samo istotną rolę, jak historia kredytowa i zdolność kredytowa.

Ile trzeba mieć lat, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny?

Działające w Polsce Banki kierują się zasadą, że rozpatrują jedynie wnioski o kredyt hipoteczny, które zostały złożone przez osoby pełnoletnie. Są jednak i takie banki, które granicę wieku od, którego przyznają kredyty hipoteczne ustaliły na lat dwadzieścia jeden. Zdaniem banków ta granica jest spowodowana zwiększonym ryzykiem i niedojrzałością tak młodych ludzi.

Górna granica wieku

Tutaj także banki przyjęły pewne zasady. Zasady te nie są jednak ujednolicone, każdy bank kieruje się tutaj zasadami ustalonymi przez siebie. Jednakże banku nie interesuje wiek kredytobiorcy w chwili zaciągania kredytu, ale w chwili wpłacania ostatniej raty kredytu. Minimalny okres, na który zaciągane są kredyty hipoteczne wynosi dwadzieścia lat. Stąd w wielu bankach przyjęto, że kredyt nie zostanie udzielony osobie, która w chwili spłaty ostatniej raty, przekroczy siedemdziesiąty rok życia. Tak więc naprawdę na decyzję banku wpłynie okres, na jaki chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Im więcej mamy lat w chwili jego zaciągania, im dłuższy okres kredytowania, tym nasze szanse na jego uzyskanie są mniejsze.

Czy limity wiekowe można ominąć?

Tak, są jednak pewne warunki, które trzeba spełnić. Rozwiązaniem jest zaciąganie kredytu ze współkredytobiorcą. Musi on jednak być dużo młodszy. Jeszcze innym akceptowanym przez bank rozwiązaniem jest polisa na życie. Osoby starsze, które są zainteresowane zaciągnięciem kredytu hipotecznego zwiększoną swoje szanse na jego otrzymanie także wtedy, kiedy będą posiadały wysoki wkład własny. Wysoki wkład własny zmniejsza kwotę kredytu. Tym samym okres kredytowania jest krótszy, a ryzyko nie spłacenia kredytu spada.