Dlaczego dane w bazach BIK i BIG są tak istotne?

Zaciąganie kredytu to często wieloetapowy proces. Przed przyznaniem kredytu bank dokładnie musi sprawdzić swojego klienta. Kredytobiorcy muszą więc spełnić odpowiednie warunki, aby bank był pewien, że będzie w stanie spłacać zobowiązanie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dlatego analizuje dokładnie zdolność oraz historię kredytową klientów. Bardzo istotną sprawą są wpisy w bazach BIK oraz BIG.

We wspomnianych wyżej bazach dostępne są informacje na temat zobowiązań klientów, terminowości ich spłacania oraz wpisy dotyczące braku lub nieterminowej spłaty. Takie dane są bardzo istotne dla banków oraz wielu pożyczkodawców, którzy na ich podstawie dowiadują się jakie są nawyki kredytobiorców i pożyczkobiorców związane ze spłacaniem zobowiązań.

Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku kredytowego do banku, zobacz jak Twoja historia kredytowa wpływa na przyznawanie kredytu.

Jakie są różnice między BIK, a BIG?

Jeśli chodzi o Biuro Informacji Kredytowej to istnieje tylko jedna taka instytucja w Polsce. W bazie danych tego biura umieszczane są informacje na temat spłaty zobowiązań przez klientów. Dane te są dostarczane przez:

 • banki spółdzielcze i komercyjne,
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe,
 • firmy udzielające pożyczek
 • firmy leasingowe i faktoringowe, których działalność jest powiązana z bankami.

BIG to z kolei skrót oznaczający Biuro Informacji Gospodarczej. Istnieje wiele takich biur w Polsce, a ich bazy również zawierają informacje na temat zobowiązań klientów. Zwykle w takich bazach umieszczane są dane dostarczane przez:

 • przedsiębiorców,
 • firmy telekomunikacyjne i dostawców telewizji kablowej,
 • dostawców energii elektrycznej,
 • banki,
 • firmy leasingowe,
 • firmy ubezpieczeniowe oraz pożyczkowe,
 • a także gminy, sądy, osoby fizyczne i wierzycieli wtórnych.

Jakie dane umieszczane są w bazach

W przypadku biura informacji kredytowej, umieszczane są informacje na temat kredytów, pożyczek, kart kredytowych, zakupów ratalnych, debetów, limitów, itp. W BIG z kolei umieszczane są informacje na temat płatności z dowolnego sektora gospodarczego (zaliczają się do nich również pożyczki i kredyty). Usunięcie wpisu oznacza, że klient spłacił zadłużenie w całości, jednak w przypadku opóźnionych płatności, w bazach pozostaje po tym „ślad” przez okres kilku lat. Banki i inne firmy wiedzą więc, że dana osoba miała w przeszłości problemy finansowe.

Starając się o kredyt, warto również wiedzieć, czy posiadasz odpowiednią zdolność kredytową, w tym celu zobacz jak korzystać z kalkulatora kredytowego, by obliczyć zdolność kredytową.

Korzystny wpływ BIKu i BIGu na zdolność kredytową

Wielu ludziom wpisy w bazach BIK i BIG kojarzą się z czymś negatywnym. Oczywiście jest to prawda, jednak bazy takie uwzględniają również informacje na temat terminowej spłaty zobowiązań danej osoby. Warto więc spłacać swoje kredyty i opłacać rachunki na czas, aby wyrobić sobie pozytywną historię kredytową pożądaną przez wiele banków. Jeśli brak zdolności kredytowej, było powodem odrzucenia wniosku kredytowego, warto przeczytać – jak poprawić swoją zdolność kredytową.