Jak działają wakacje kredytowe?

Kredyt hipoteczny czy długoterminowy gotówkowy są znacznym obciążeniem dla domowego budżetu. Ich raty należy spłacać co miesiąc, co może przyczynić się do chwilowych problemów z płynnością finansową. W takim wypadku warto porozmawiać z bankiem o wakacjach kredytowych. Dają one możliwość odroczenia jednej lub kilku rat na pewien czas. Jak dokładnie działają wakacje kredytowe i kto może się o nie ubiegać?

Kto może zrobić sobie wakacje od kredytu?

Wakacje kredytowe są jednym z produktów oferowanych przez banki swoim klientom. Wystąpić o nie może każdy kredytobiorca. Jednak to, czy możliwe będzie zrobienie sobie urlopu od spłat rat, jest zależne od banku. Zawsze analizuje on indywidualnie sytuację klienta i na tej podstawie wydaje decyzje. Zazwyczaj jednym z podstawowych warunków udzielenia wakacji kredytowych jest regularne spłacanie rat przez co najmniej 12 miesięcy. Konieczne jest też zgłoszenie chęci rozpoczęcia takich wakacji w formie specjalnego, pisemnego wniosku. Od banku zależy czy i na jak długo udzieli wakacji kredytowych, a także ile razy będzie można o nie wystąpić w okresie spłaty

Umowa kredytowa podpisywana z bankiem zazwyczaj zawiera informacje, czy jest możliwość z takich wakacji skorzystać.

Zasady wakacji kredytowych

Wakacje kredytowe obwarowane są wieloma zasadami. Ich szczegóły są wynikiem wewnętrznych regulaminów instytucji kredytowych. Chcąc z nich skorzystać, na początku trzeba się dowiedzieć, czy jest to w ogóle możliwe, bowiem nie każdy bank gwarantuje taką usługę. Warto też sprawdzić, jakie są zasady występowania o nie. Niektóre banki wymagają, aby złożyć wniosek np. 14 dni przed ich rozpoczęciem.
Ważną informacją jest również to, ile za wakacje kredytowe się zapłaci. Wiele banków oferuje tę usługę, ale dolicza za nią dodatkową opłatę, która może być wliczona w kolejną ratę lub dopisana do całości kosztów zobowiązania. Zazwyczaj opłata za urlop od rat kredytu ustalana jest jako procent od kwoty pozostałej do spłaty zobowiązania, ale nie może ona wynosić mniej niż minimalna suma ustalona przez bank.

Klient, otrzymuje zazwyczaj, od banku harmonogram kredytowy, dzięki któremu wie kiedy i jakiej wysokości ratę ma zapłacić.

Wakacje, ale nie pełne

W niektórych przypadkach bank, zamiast standardowych wakacji kredytowych może zaproponować te niepełne. Oznaczają one, że zawieszeniu polega tylko część kapitałowa raty kredytu, a część odsetkową należy uiścić w terminie. Niespłacony w danym miesiącu kapitał jest dzielony na tyle części, ile rat pozostało do końca okresu kredytowania i dopisywany do nich. Ta opcja powoduje jednak, że wzrostowi ulegają kolejne raty, które należy uiszczać po zakończeniu wakacji.

Zastanawiasz się jakie raty lepiej wybrać – raty równe czy malejące, sprawdź to w naszym artykule.

Wakacje kredytowe to ciekawa forma wsparcia w spłacie kredytu hipotecznego czy gotówkowego. Możliwość ich brania nie należy jednak nadużywać. Często występowanie o nie może znacznie podwyższyć ostateczny koszt zaciągniętego w banku zobowiązania.