Jakie możliwości daje karencja w spłacie kredytu?

Przy zaciąganiu kredytu, zarówno kredytodawca jak i kredytobiorca zakładają, że nie będzie żadnych problemów z regularną, terminową spłatą rat. U każdego mogą się jednak pojawić przejściowe kłopoty finansowe, które wpłyną negatywnie na zdolność do terminowego spłacania zobowiązania. W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem jest karencja w spłacie kredytu. Rozwiązanie to jest stosowane przez coraz więcej banków, które chcą ułatwić życie swoim klientom na wypadek niespodziewanych, przejściowych trudności.

Okazuje się, że u dość sporej liczby osób korzystających z kredytów bankowych, pojawiają się różnego typu przejściowe problemy ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Najgorszym możliwym rozwiązaniem takiego problemu jest bierne oczekiwanie. Może ono spowodować uruchomienie procedury windykacyjnej, wypowiedzenie umowy czy też skierowanie sprawy przez bank do egzekucji komorniczej. O wiele lepiej jest skontaktować się z bankiem lub skorzystać z udogodnienia, jakim jest karencja.

Zobacz co zrobić z kredytem hipotecznym w razie utraty pracy.

Karencja w spłacie kredytu – co to takiego?

Wspomniana wyżej karencja jest formą pomocy oferowaną przez banki dla klientów, którzy nie są w stanie terminowo spłacać rat z różnych powodów. Pomoc ta polega na opóźnieniu spłaty części kapitałowej raty kredytu. Oznacza to, że nadal należy pamiętać o regularnym spłacaniu odsetek czy też prowizji lub ubezpieczenia. Jednak wielkość miesięcznej raty zostaje znacznie obniżona o kapitał. Innymi słowy kwota, którą płaci się w miesiącu objętym karencją, jest znacznie niższa. Dzięki temu klienci z przejściowymi problemami finansowymi nie muszą martwić się rygorystycznymi działaniami ze strony banku.

Zwykle karencja w spłacie kredytu jest powiązana z kredytami hipotecznymi. Coraz częściej można także usłyszeć o niej w przypadku:

  • kredytu samochodowego,
  • kredytów gotówkowych,
  • kredytu studenckiego
  • oraz w przypadku pożyczek udzielanych on-line.

Oczywiście odroczony kapitał i tak będzie trzeba później spłacić, jednak mimo to karencja jest godna uwagi dla osób z przejściowymi problemami.

Dlaczego warto korzystać z karencji?

Pomimo ostatecznego wydłużenia okresu spłaty kredytu, karencja jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W uzasadnionych przypadkach, może ona trwać kilka lat. Dzięki temu klient spłaca mniejsze raty i może przywrócić swoje finanse do ładu, a bank nie podejmuje żadnych działań, ponieważ zawarty został aneks do umowy i instytucja bankowa jest o wszystkim poinformowana.

Karencja, a wakacje kredytowe

Alternatywą dla karencji jest oferta wakacji kredytowych. Zwykle obowiązuje ona tylko przez kilka miesięcy. W porównaniu z karencją, w przypadku wakacji nie trzeba spłacać żadnych kwot przez określony czas zawieszenia spłaty. Innymi słowy zawieszeniu ulega zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa. Sprawdź, więcej informacji na temat wakacji kredytowych, w tym artykule.