Kredyt hipoteczny z wkładem własnym

Osoby, które decydują się na zakup lub budowę swojego lokum muszą liczyć się z faktem, iż biorąc z banku kredyt hipoteczny, ten zażąda od nich udokumentowania wkładu własnego. Bardzo trudno jest zebrać określoną kwotę w wysokości 10 czy 20 procent wartości nieruchomości. Obok oceny czy ktoś ma dobrą zdolność kredytową, bardzo często obecność wkładu własnego też znacznie wpływa na fakt, czy ktoś kredyt otrzyma lub nie.

Bank da kredyt a ty musisz dać wkład własny

Kredyty hipoteczne bardzo często opierają się na posiadaniu przez kredytobiorcę określonego wkładu własnego. Zaznaczyć należy, że wkład własny znacznie obniża wartość zadłużenia. Jednym słowem im więcej dołożymy swoich pieniędzy tym mniejsze będzie nasze zadłużenie. Czyli coś za coś.

Co może być wkładem własnym?

Zazwyczaj jest to gotówka, określona kwota pieniężna. Jednak niektóre banki przyznają kredyt mieszkaniowy, godząc się na następujące jego formy:

 • wartość rynkowa danej działki,
 • koszt zakupu budynku w stanie surowym,
 • zaliczka do developera,
 • dofinansowanie MdM,
 • środki z likwidacji książeczki mieszkaniowej,
 • zakupione materiały budowlane,
 • inne nieruchomości zadeklarowane do sprzedaży.

Jak udokumentować wkład własny?

Przed wypłatą kredytu należy udokumentować, że rozdysponowano właściwie wkład własny. Jak go udokumentować do kredytu?

W zależności jaki to był wkład, musimy do banku przedstawić odpowiednie dokumenty:

 • faktury z zapisanymi danymi kredytobiorcy,
 • oświadczenie, że zapłaciliśmy daną kwotę sprzedawcy nieruchomości,
 • wartość zlikwidowanej książeczki mieszkaniowej,
 • dowód wpłaty zaliczki za daną nieruchomość,
 • księgi wieczyste innych nieruchomości, z wyszczególnionymi danymi właściciela.