Mieszkanie dla Młodych. Dla kogo?

Rządowy program Mieszkanie dla młodych ma na celu wsparcie młodszej części społeczeństwa w zdobyciu władnego mieszkania. Odbywa się to poprzez dofinansowanie wkładu własnego (który jest obowiązkowy) przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny.

Kto może przystąpić?

W zależności od grupy, do której się kwalifikujemy dofinansowanie wkładu własnego będzie się wahać od 10 do 30%.

Osoby samotne — do programu może przystąpić każda osoba niebędąca w związku oraz nieposiadająca dziecka, o ile nie ukończyła ona 35 roku życia. W takim przypadku wnioskodawca może liczyć na 10% dofinansowania.

Małżeństwa — w przypadku małżeństwa kryterium wieku dotyczy jedynie młodszego z małżonków. Jeżeli małżeństwo jest bezdzietne tak samo, jak osoba samotna może liczyć na 10% dofinansowania. W przypadku posiadania dziecka wsparcie wyniesie 15%, dwójki dzieci 20%, trójki 30%. Ponadto kryterium wiekowe przestaje obowiązywać wnioskodawców, którzy są prawnymi opiekunami co najmniej trójki dzieci.

Osoba samotnie wychowująca dziecko — należy posiadać co najmniej jedno dziecko własne lub przysposobione. Poprzez osobę samotną ustawodawca rozumie człowieka niebędącego w związku małżeńskim osobę, której współmałżonek nie żyje, rozwodników oraz małżeństwa, wobec których orzeczona została separacja. Sytuacja wygląda podobnie, jeżeli jeden z małżonków odbywa wyrok w zakładzie karnym. Intencją ustawodawcy było zawarcie wszystkich osób, które w praktyce wychowują dziecko samotnie. Dofinansowanie tak samo, jak w przypadku małżeństw jest zależne od ilości wychowywanych dzieci i wynosi kolejno 15,20 i 30%.

Dodatkowa dopłata

Program Mieszkanie dla Młodych oferuje dodatkowe wsparcie, jeżeli w ciągu 5 lat od momentu zakupu mieszkania rodzina powiększy się o trzecie lub kolejne dziecko. W takiej sytuacji możemy liczyć na jednorazowe wsparcie w wysokości 5% na spłatę zaciągniętego kredytu. Odpowiedni wniosek należy złożyć do 6 miesięcy od narodzin lub przysposobienia dziecka.